addirsi


addirsi
v. (përdoret vetëm në vetën e tretë) shkon, përshtatet, ka hije.

Dizionario albanese-italiano e italiano-albanese. 2013.